Xocolata Jolonch és una empresa dedicada des de 1770 a la producció artesanal de xocolata, en especial la típica Xocolata a la pedra, considerada una varietat autòctona d'Agramunt (Lleida). La producció de Xocolata Jolonch sempre ha estat artesanal i amb ingredients de qualitat i proximitat, convertint-se en la fàbrica de Xocolata en funcionament més antiga del món.

Els seus productes i activitats principals són:

 • L'elaboració de torrons i xocolates.
 • L'elaboració de fruits secs amb Xocolata i productes varis de Xocolata.
Como a part del grup Torrons Vicens SL, Xocolata Jolonch és una organització amb responsabilitat social, compromesa amb la qualitat i seguretat alimentaria, que treballa segons objectius de millora continua per aconseguir la satisfacció del client.

A més a més, l'organització està compromesa amb el medi ambient i la importància de realitzar una gestió ambiental adequada per preservar l'entorn i afavorir el desenvolupament sostenible.

La Gerència de Xocolata Jolonch estableix, declara i assumeix els següents principis:

 1. La qualitat i innocuïtat final del producte entregat al client és el millor resultat de les accions planificades i sistematitzades de prevenció, detecció, correcció i millora continua durant els processos.
 2. Les exigències contractuals, legals, els desitjos i expectatives dels clients són els criteris per establir el patró de la qualitat i innocuïtat dels nostres productes.
 3. La Gerència es compromet amb la formació i la capacitació de tot el personal, perquè aquest es responsabilitzi de la qualitat i innocuïtat del seu treball. Vetllar per una contínua i permanent actualització dels nostres recursos, tan tecnològics com, sobretot, del nostre personal, fomentant polítiques de formació continua professional que els permetin avançar en els seus coneixements al ritme que ho fa el nostre sector.
 4. Establir valors, creences i normes compartides que afecten la cultura i forma de procedir de tota l'organització per a que tots els treballadors siguin instintivament conscients dels elements necessaris per produir productes segurs i de qualitat.
 5. Compromís de garantir la màxima seguretat alimentaria, complint amb els requeriments d'innocuïtat aplicables, inclosos els mútuament acordats amb els clients i els requeriments legals i reglamentaris.
 6. Identificar, avaluar i registrar els riscos i les oportunitats i establir mesures per controlar els efectes que d'ells se'n deriven segons el context en el qual es desenvolupen les seves conseqüències.
 7. Transmetre als nostres subministradors les mateixes exigències de qualitat i innocuïtat que els treballs propis, així com altres possibles requeriments que hi hagin d'observar.
 8. Demostrar a les parts interessades (Clients, Entitats de certificació, etc.), quan procedeixi, a través d'evidències objectives, els nivells de qualitat i innocuïtat assolits, mitjançant la documentació sistemàtica i ordenada de les Activitats acomplertes.
 9. Compromís de millorar contínuament l'eficàcia i complir amb els requisits del Sistema de Qualitat i seguretat alimentaria.

Gerència es compromet a aportar els recursos necessaris per implantar un sistema de gestió acord a l'estàndard IFS, impulsar la implantació de la política, garantir la seguretat i la legalitat dels seus productes, així com per la consecució dels objectius de qualitat i seguretat alimentaria aprovats pel mateix.

Aquesta política proporciona el marc de referència per l'establiment i revisió dels objectius de qualitat i seguretat alimentària.

És voluntat de la Gerència que la declaració de la política sigui comunicada a totes les parts interessades i es compromet a mantenir la seva adequació continua.